top of page

IMPORTANT

Anul 2011 a adus modificări substanţiale în ceea ce priveşte legislaţia muncii din România.

Legea dialogului social ,aparută în luna Mai a anului 2011, a fost adoptată prin asumarea răspunderii de către Guvern , fără a ţine seama de punctul de vedere al sindicatelor.

Această lege inlocuieşte Legea sindicatelor, Legea patronatelor, legislaţia privitoare la Contractele Colective de Muncă, cea privitoare la conflictele de muncă , precum şi legile de înfiinţare şi organizare a Consiliului Economic şi Social.

Unele din modificările substanţiale au fost aduse în felul în care un sindicat îşi poate obţine reprezentativitatea şi părţile care pot participa la negocierea Contractului Colectiv de Muncă.

Astfel, un sindicat este reprezentativ la nivel de unitate ,dacă reuneşte jumătate plus unul din numărul de salariaţi ai respectivei unităţi. Îndeplinind această condiţie sindicatul poate negocia Contractul Colectiv de Muncă conform art. 134 alin B lit a).

După cum se cunoaşte, salariaţii din S.C. OMV PETROM S.A. fac parte din  mai multe sindicate, niciunul insă nefiind reprezentativ .

Până la apariţia Legii 62/2011, Contractul Colectiv de Muncă la nivel de S.C. OMV PETROM S.A. era negociat şi semnat de către Sindicatul Naţional Petrom-Energie,care avea reprezentativitate la nivel de unitate şi la nivel de ramură de activitate.

În condiţiile Legii 62/2011 Sindicatul Naţional Petrom-Energie mai poate negocia Contractul Colectiv de Muncă sau Acte Adiţionale ale acestuia numai respectând condiţiile art.135 alin 1 lit a) :

„ Dacă există un sindicat constituit la nivel de unitate, afiliat la o federaţie sindicală reprezentativă în sectorul de activitate din care  face parte unitatea, negocierea se face de către reprezentanţii federaţiei sindicale, la solicitarea şi în baza mandatului sindicatului, împreună cu reprezentanţii aleşi ai sindicatului”.

Se observă că în această situaţie apar reprezentanţii salariaţilor, care nu reprezintă o instituţie , nu pot organiza eficient greva şi nu au decât responsabilitate individuală.

În afară de faptul ca, reprezentanţii salariaţilor pot bloca la un moment dat negocierile, există pericolul ca, prin consemnarea în procesele verbale de negociere a faptului că nu au fost de acord cu oricare din clauzele contractului, să împiedice înregistrarea Contractului Colectiv de Muncă/ Acte aditionale la Contractul Colectiv de Muncă, conform art. 146 alin 1 lit c) din Legea 62/2011.

În condiţiile în care se doreşte  o foarte bună reprezentare a membrilor de sindicat, fără imixtiunea patronatului sau politicului, în şedinţa de Consiliu Federativ a Sindicatului Naţional Petrom- Energie din luna septembrie 2011, s-a discutat necesitatea înfiinţării unui sindicat reprezentativ la nivel de S.C. OMV PETROM S.A.

În acest sens, în luna octombrie 2011, s-a demarat acţiunea de constituire a acestui sindicat. În luna decembrie 2011 acest sindicat a dobândit personalitate juridică sub denumirea de SINDICATUL NAŢIONAL PETROM.

Pentru a deveni reprezentativ acest sindicat trebuie să reunească jumătate plus unul din numărul total de salariaţi S.C. OMV PETROM S.A. şi acest lucru se poate realiza prin absorbţia sindicatelor din zona Petrom ; sindicatele absorbite vor deveni Filiale cu personalitate juridică ale Sindicatului Naţional Petrom ,aceste filiale vor avea toate drepturile ce se regăsesc în Statutele proprii la această dată (organizare proprie, patrimoniu,cont ,virarea cotizaţiei  membrilor de sindicat direct către filiale,etc).

Acest drepturi sunt prevăzute în Statutul Sindicatului Naţional Petrom şi Statutul Cadru al Filialei Sindicatului Naţional Petrom ,ataşate la prezentul material.

La aceste două Statute au lucrat lideri ai sindicatelor din zona Petrom şi reprezentanţi ai Sindicatului Naţional Petrom –Energie .

În şedinţa de Consiliu Federativ al Sindicatului Naţional Petrom-Energie din data de 02.02.2012 cele doua statute au fost distribuite tuturor liderilor din zona Petrom pentru a fi studiate si eventual completate.

Sindicatul Naţional Petrom se doreşte a fi o structură puternică , care să poată reprezenta interesele membrilor de sindicat şi care să  facă faţă presiunii tot mai mari exercitată atât de patronat cât şi de mediul politic.

(click pentru a downloada sau citi fisierele)

Comments


bottom of page