top of page

ISTORICUL F.S.L.I. PETROL-ENERGIE

Istoria mișcării sindicale F.S.L.I. PETROL-ENERGIE a fost marcată de oameni dedicați, de aderări și acțiuni importante prin care sindicatele din Federație se unesc și lucrează ÎMPREUNĂ pentru a-și spori puterea de negociere și puterea colectivă. Sunt momente care au marcat istoria noastră și de care ne aducem aminte cu emoție: negocierile cu multele Guverne ale României pentru contractele de muncă la toate nivelurile (național, de ramură energie electrică sau petrol și gaze), discuțiile pentru Legea Sindicatelor, protestele pe care le-am inițiat sau la care am participat pentru drepturile noastre și ale altor sindicate, negocierile pentru contracte colective de muncă sau colaborări cu sindicate similare din străinătate. 

Istoria mișcării sindicale FSLI PETROL ENERGIE a fost marcată de oameni dedicați, de aderări și acțiuni importante prin care sindicatele din Federație se unesc și lucrează ÎMPREUNĂ pentru a-și spori puterea de negociere și puterea colectivă. Sunt momente care au marcat istoria noastră și de care ne aducem aminte cu emoție: negocierile cu multele Guverne ale României pentru contractele de muncă la toate nivelurile (național, de ramură energie electrică sau petrol și gaze), discuțiile pentru Legea Sindicatelor, protestele pe care le-am inițiat sau la care am participat pentru drepturile noastre și ale altor sindicate, negocierile pentru contracte colective de muncă sau colaborări cu sindicate similare din străinătate. 

 

În toate organismele și manifestările la care a luat parte, FSLI PETROL ENERGIE a fost reprezentantă la un nivel înalt, atât de membrii Colegiului de Conducere, cât și de lideri ai sindicatelor de bază. Afilierea Federației noastre la C.N.S.L.R. - FRĂȚIA, a însemnat implicarea în activitatea Confederației prin participarea în cadrul structurii organizatorice. FEDERAȚIA noastră este remarcată, încă de la afiliere, ca partener de încredere și promotor al activității și al solidarității sindicale, reprezentanții săi afirmându-se deseori drept factori de echilibru, stabilitate și forță.

1990-1995 PRIMELE SINDICATE LIBERE DIN ISTORIA POST-REVOLUȚIONARĂ

1990

Reprezentanții Sindicatelor din unitățile fostului Minister al Petrolului se reunesc și redactează o solicitare către noul Guvern al României (C.P.U.N) pentru a obține o serie de drepturi și facilități pentru lucrătorii din industria petrolieră. Pentru a se asigura că aceste drepturi vor fi obținute, aceștia convin să constituie o FEDERAȚIE SINDICALĂ la nivelul Ministerului Petrolului. 

În cadrul unei prime Conferințe, convocate la Hotelul Turist din București în 26-27 martie 1990,  este fondată FEDERAȚIA SINDICATELOR LIBERE DIN INDUSTRIA PETROLIERĂ și sunt alese organele sale de conducere. Din cele 70 de sindicate care au 195 de reprezentanți la Conferință, 58 aderă la Federația nou constituită, fiind supusă la vot de către cei 163 de participanți cu drept de vot la Conferință. Cu 76 dintre cele 163 voturi valabile, este ales liderul noii FEDERAȚII PETROM, Liviu Luca, de la S.P.P. Boldești, care i-a devansat astfel pe ceilalți 3 nominalizați: Răzvan Anastasiu, de la I.C.P. Ploiești, Ioan Pușcașu, de la S.F. Chitila și Robert Văsîi, de la Suplacul de Barcău.

FEDERAȚIA PETROM adoptă un STATUT elaborat după modelul Statutului Confederației Internaționale a Sindicatelor Libere și își organizează activitățile pe o structură de 11 comisii (organizatorică; ocrotirea drepturilor sindicale; economică, comercială, personal, învățământ și salarizare; igienă, protecția muncii și ocrotirea sănătății; profesional-științifică; cultură, activități artistice și educaționale; locuințe, probleme edilitar-gospodărești, bune moravuri și menținere a ordinii publice; juridică și pentru rezolvarea propunerilor, reclamațiilor, petițiilor și sesizărilor; comisia pentru femei; comisia pentru tineret, petrecerea timpului liber, odihnă și activități sportive; comisia pentru Public Relations, Mass- Media și Relații Internaționale).

În același an are loc și SEMNAREA PRIMULUI CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ la nivelul PETROM R.A.

De atunci, sunt organizate alegeri la fiecare 4 ani., iar anual, sunt organizate Conferințe ordinare, în cadrul cărora reprezentanții aleși sunt confirmați în funcții.

La inițiativa Federației, ziua de 8 septembrie devine zi de sărbătoare dedicată personalului din industria petrolului, celor care lucrează în foraj, extracție, prelucrarea și cercetarea petrolului. Începând cu anul 1990, în această zi se sărbătorește Ziua Petrolistului.

1991-1993

Sindicatele din societățile comerciale prestatoare de servicii pentru PETROM R.A. se afiliază FEDERAȚIEI PETROM. 

 

CONFERINȚA de la Herculane din 1992 a urmărit aplicarea Hotărârii 266/1990 cu privire la drepturile petroliștilor precum și obținerea de facilități pentru aceștia, precum și reducerea la 7 a Comisiilor Federației cu concentrare pe următoarele teme: îmbunătățirea normativelor, condițiile de muncă și sociale, acordarea de ajutoare și de butelii, acordarea de ajutoare pentru probleme de sănătate, sprijinirea unităților școlare cu profil petrolier, promovarea femeilor și a tinerilor, încercarea de schimbare a mentalității comisiilor, sprijinirea mișcării sportive, stabilirea de relații internaționale. 

Se discută și despre înființarea patrimoniului Federației, fiind una dintre primele încercări de redobândire a unei părți din patrimoniul fostului Minister al Petrolului. Dana Petrovici este cooptată în conducerea FEDERAȚIEI. 

 

În 1993, privind în viitor, FEDERAȚIA PETROM punea bazele, ca membru fondator alături de alte mari sindicate, confederațiilor care au scris pagini din istoria țării: Confederația Cartel Alfa, CNSLR Frăția, iar liderul său devine Prim-Vicepreședinte al Confederației. 

1994-1995

FEDERAȚIA PETROM își menține poziția apolitică, de neutralitate și de evitare a luptelor intense de pe scena politică a momentului, din țara noastră, desfășurându-și activități în direcția îmbunătățirii raporturilor dintre Guvern și Sindicate pe tema fondurilor de salarii, purtând discuții asupra blocajului financiar și a strategiei Guvernului față de Compania de Petrol din Romania și monitorizând raportul dintre Federație și Patronat: negocierea și urmărirea Contractului Colectiv de Muncă la toate nivelurile: național, ramura de energie electrică, ramura de petrol și gaze.

Un nou membru, Federația PETROMAR, cu cele 4 sindicate din componența sa (Platforme Marine, Nave, Terminal Midia, Atelier Petromar), aderă la FEDERAȚIA PETROM, fiind un pas important în istoria FSLI PETROL ENERGIE. 

 

În martie 1995, FEDERAȚIA PETROM stabilește contacte internaționale cu sindicate similare din străinătate, precum Federația Europeană din Chimie, Petrol și Gaze și are o serie de întâlniri cu sindicate din Ungaria. Liderul Federației PETROM este ales vicepreședinte al Comisiei pentru Industrie Petrol Chimie a B.I.T. în cadrul lucrărilor celei de-a 11-a sesiuni a acestei Comisii de la Geneva din luna mai, 1995. 

FEDERAȚIA PETROM devine Membru Fondator al Centrului de Educație și Documentație Sindicală “Democrația” (în cadrul unui proiect comun I.C.E.F – I.U.F.) precum și al Centrului Michael Harrington. Tot acum, Federația PETROM atrage fonduri pentru acordarea de ajutoare constând în cărți și îmbrăcăminte pentru persoanele defavorizate din Bucovina precum și pentru susținerea financiară a construcției unei Biserici Ortodoxe în satul Poeni, din ținutul Herța, din Ucraina. 

Federația PETROM demarează un proiect de formare de lectori sindicali pentru organizarea unui program educațional propriu și, împreună cu Institutul Tehnic “Don Bosco” din Belgia, se implică în modernizarea unor obiective școlare și a unor cămine de bătrâni.

În noiembrie 1995, la Washington, are loc Congresul de fuziune al I.C.E.F. cu Federația Internațională a Minerilor. Noua Internațională Sindicală I.C.E.M. cooptează Federația PETROM în Comitetul său Executiv. 

FEDERAȚIA PETROM menține și întărește relațiile sale cu Federațiile Sindicatelor din Industria Petroliera din Iugoslavia, Ungaria, Egipt și Norvegia și participă activ, în continuare, la întâlnirile organizate sub sigla I.C.E.M. 

FEDERAȚIA PETROM se afiliază la E.M.C.E.F. – Federația Europeană a Muncitorilor din Chimie și Minerit. Liderul FEDERAȚIEI PETROM  este ales vicepreședinte al E.M.C.E.F. în cadrul celui de-al III-lea Congres E.M.C.E.F. care are loc la Stockholm, iar doamna Elena Petrovici participă în calitate de vicepreședinte al I.C.E.M. la ședințele Comitetului Executiv al Federației Internaționale de Chimie, Energie și Minerit. 

1995-2000

FEDERAȚIA PETROM devine membru fondator al U.F.S. ATLAS, înființează Clubul Sportiv PETROM și demarează proiectul „Olimpicii PETROM”. În același timp, coordonează programul educațional inițiat pentru România de către I.C.E.M.-I.U.F..

FEDERAȚIA PETROM obține încheierea Contractelor Colective de Muncă la nivel de ramură și de unități. Noi sindicate din chimie și petro-chimie se afiliază: Rafinăria Petrobrazi, Rafinăria Arpechim, Rafo Onești, Petrolsub Suplacu de Barcău, Petrotrans Ploiești, GPS, o serie de sindicate din PECO. 

 

FEDERAȚIA PETROM întărește legăturile de bună colaborare cu sindicatele din Serbia, Muntenegru, Bulgaria, Ungaria, Slovacia, Turcia, Danemarca, Suedia, Norvegia. Membrii Colegiului Federativ participă activ la Comitetele Sectoriale E.M.C.E.F. pentru negocieri colective, politici industriale și în comisia de femei.

2001-2005

În contextul privatizării S.N. PETROM și al preluării pachetului majoritar de acțiuni de către OMV, Federația PETROM încheie în 2005 primul Contract Colectiv de Muncă și Planul Social la nivelul noii societăți OMV PETROM S.A.

FEDERAȚIA PETROM continuă să atragă sindicatele din Peco și să încheie Contractul Colectiv de Muncă la nivelul Petromservice S.A.

Liderul Federației PETROM este ales vicepreședinte al E.M.C.E.F. iar membrii Colegiului Federației participă la lucrările comisiilor de lucru.  

2006-2010

FEDERAȚIA PETROM atrage în continuare noi membrii în rândurile din cadrul sindicatelor din Peco, iar Federația Sindicală Hidroelectrica Hidrosind se afiliază și ea federației.

 

În 2007, în cadrul OMV Austria se formează Consiliul European al Oamenilor Muncii, în componența căruia intră 7 reprezentanți ai Federației PETROM: Liviu Luca, Florin Bercea, Mihai Nicolescu, Marius Nicolae, Nicoară Tănasie, Emil Pustianu și Romulus Olteanu.

Federația își modifică denumirea oficială din FSLI PETROM în SINDICATUL NAȚIONAL PETROM-ENERGIE (SNPE). 

2011-2015

Sindicatul Național Petrom-Energie obține reprezentativitate la nivel de sector

Se constituie și este afiliat noul Sindicat Național Petrom, având în componență peste 13.000 de membri de sindicat dintre salariații Petrom. După afilierea acestui nou sindicat, urmează afilierea sindicatelor din societățile sub-contractoare, care au preluat activități de la OMV Petrom. 

SNPE câștigă noi membri, prin afilierea unor sindicate din Termoelectrica și din industria minieră. 

Liderul SNPE este ales în funcția de Prim-Vicepreședinte al CEOM OMV Austria, iar numărul membrilor SNPE în cadrul CEOM crește de la 7 la 13. 

 

Determinarea și grija noastră față de oameni au fost recunoscute de organisme sindicale internaționale de prestigiu din conducerea cărora am ajuns chiar să facem parte.

În urma fuzionării Federației Europene a Muncitorilor din Chimie, Energie și Mine, cu Federația Europeană a Metalurgiștilor și cu Federația Europeană a Muncitorilor din Textile, Îmbrăcăminte și Pielărie, este constituită Federația Europeană IndustriALL ETU, iar liderul SNPE devine membru în Comitetul Director al nou înființatei federații europene. 

SNPE se afiliază la Federația Internațională IndustriALL GU, constituită prin fuziunea Federației Chimie-Energie-Metalurgie cu Federația Internațională a Metalurgiștilor și cu Federația Internațională a Muncitorilor din Textile, Îmbrăcăminte și Pielărie. 

Liderul SNPE este ales și devine membru în Grupul II al Comitetului Economic și Social European (CESE), iar în calitate de Prim-Vicepreședinte al CNSLR FRĂȚIA, participă la reuniunile Confederației Europene a Sindicatelor ETUC, în funcția de Membru Titular în Comitetul Executiv.  

SNPE devine coordonatorul regiunii Europa de Sud-Est în cadrul IndustriALL ETU. 

2016-2020

Federația a participat împreună cu federații  sindicale  din regiune afiliate  la IndustriAll ETU în cadrul proiectului de 2 ani pentru Politici Industriale în Europa de Sud Est, inițiat de IndustriAll ETU, cu suport financiar din partea Comisiei Europene, la elaborarea în 2017 a strategiei comune pentru  Politici Industriale în Europa de Sud Est.

 

Cu 151 de delegați, cele 111 sindicate afiliate decid în cadrul Conferinței Sindicatului Național Petrom-Energie desfășurată la Hotel Best Western din Gura Humorului, între 28 și 29 martie 2018, modificarea denumirii în FEDERAȚIA SINDICATELOR LIBERE și INDEPENDENTE PETROL ENERGIE.

În urma votului exprimat de delegați la Congresul Extraordinar din 29 martie 2018, F.S.L.I. PETROL ENERGIE a desemnat o nouă conducere cu mandat de 4 ani. Astfel, domnul Florin Bercea, Președintele Federației va coordona activitățile Federației împreună cu membrii Colegiului de Conducere, validați în cadrul Consiliului Federativ: Mihail Nicolescu-Sava, Prim-Vicepreședinte; Marius Nicolae, Vicepreședinte;  Manuel Chejnoiu, Vicepreședinte;  Nicolae Tănăsescu, Vicepreședinte; Costin Voicu, Vicepreședinte; Romulus Olteanu, Vicepreședinte; Elena Tănase, Vicepreședinte; Marcel Nusfelean - Vicepreședinte.

 

F.S.L.I. PETROL ENERGIE este partener activ în campania „Together at Work”, organizată de , IndustriAll Europe între septembrie 2019 și martie 2020. Campania pan-europeană urmărește să demonstreze impactul pozitiv al negocierilor colective în asigurarea unei vieți mai bune pentru salariați.

 

F.S.L.I. PETROL ENERGIE contribuie semnificativ la negocierea și încheierea de Contracte Colective de Muncă care apără drepturile angajaților reprezentate de sindicatele din: Group OMV Petrom: OMV Petrom SA, OMV GlobalSolutions, OMV Petrom Marketing, Petromed; Bonatti; CDI Oilfield Services; Complex Energetic Oltenia SA; Expert Petroleum; Expert Petroleum Solutions; Falk Fire; Gas Peco; IREM; J. Christof E&P Services S.R.L ( J. Christof Consulting); Karom; Kraftanlagen; Mazarine Energy; Petrosantander; R&R Oil Services; Rompetrol Well Services; Wabag( SWS).

 

F.S.L.I. PETROL ENERGIE sărbătorește 30 de ani de luptă și realizări.

 

F.S.L.I. PETROL ENERGIE se asigură prin protocoale cadru de parteneriate în contextul crizei Covid-19 că drepturile membrilor săi sunt respectate, veniturile sunt protejate, iar siguranța în muncă este sporită.

F.S.L.I. PETROL ENERGIE susține activ respectarea drepturilor membrilor săi transferați la contractori care nu își îndeplinesc obligațiile legale și contractuale, luptând prin toate mijloacele legale, inclusiv pichetări și reprezentarea cu succes în instanță.

2020

2021

F.S.L.I. PETROL ENERGIE marchează 31 de ani de la fondare și 30 de ani de la încheierea primului Contract Colectiv de Muncă.

 

bottom of page