top of page

Avantajele reprezentării sindicale.

Ce înseamnă să fii membru F.S.L.I. PETROL-ENERGIE.

AVANTAJELE REPREZENTĂRII SINDICALE

Statisticile internaționale arată că salariații care sunt reprezentați de sindicat câștigă mai bine decât cei care nu fac parte dintr-un sindicat.
Sindicatele din F.S.L.I. PETROL-ENERGIE își folosesc puterea negocierii colective pentru a obține salarii mai bune, remunerații corecte pentru
orele suplimentare, servicii și asistență medicală, alte beneficii, siguranță și protecție în muncă, respect și egalitate de șanse și multe alte
drepturi pentru membrii lor.

AVANTAJELE REPREZENTĂRII SINDICALE

Angajații reprezentați de F.S.L.I. PETROL-ENERGIE câștigă, în medie, salarii mai bune decât lucrătorii care nu sunt afiliați sindicatelor. Venitul
mai bun precum și stabilitatea acestuia sunt unele dintre cele mai importante efecte al negocierilor colective purtate de organizația sindicală.
Iar pe lângă acestea, sindicatul negociază cu companiile angajatoare și cu partenerii terți, cu toată puterea dată de reprezentativitatea sa,
pentru a obține și a menține acordarea multor altor beneficii pentru membrii, precum:
- abonamente la servicii medicale de calitate,
- mai multe zile de concediu sau de recuperare,
- tichete și vouchere de vacanță,
- oportunități și sprijin pentru perfecționare și educație,
- creșterea standardelor și îmbunătățirea condițiilor de muncă,
- asigurarea siguranței și a stabilității locului de muncă,
- asigurarea unor standarde ridicate de siguranță și securitate la locul de muncă,
- asigurarea reprezentării tuturor membrilor și a fiecărui membru în parte în relația cu angajatorul, cu parteneri terți sau cu diverse
autorități, în orice situație (tratament inechitabil, accident la locul de muncă, nerespectări ale drepturilor colective sau individuale etc.).

BENEFICIILE NEGOCIERII COLECTIVE

Negocierea colectivă creează încredere socială între angajator și salariați. Iar cum angajații care au venituri stabile și beneficii mai bune sunt
mai loiali și mai productivi, contribuind activ la succesul economic al companiei angajatoare, care astfel beneficiază și ea de negocierea
colectivă. Salariile mai mari și pachetele de beneficii obținute în urma negocierilor colective ale organizației sindicale duc la creșterea
responsabilității companiilor angajatoare. Costurile mai mari cu forța de muncă impulsionează angajatorii să investească în cursuri de
formare profesională pentru angajați precum și în echipamente mai sigure și mai performante. Acestea, împreună cu acțiunile comune
pentru asigurarea sănătății și siguranței la locul de muncă, duc la crearea unui mediu de lucru prielnic, la creșterea productivității angajaților
și, implicit, la venituri mai mari pentru companie.

 

Și comunitățile și societatea, în ansamblul lor, au de câștigat atunci când sindicatele reprezentative, puternice poartă negocieri colective.
Atunci când salariile și beneficiile angajaților cresc, crește bunăstarea și puterea de cumpărare a acestora, ceea ce duce la creșterea
economică și la stabilitatea necesară pentru ca economia să se dezvolte. Puterea și reprezentativitatea organizației sindicale se răsfrânge
pozitiv și asupra educației și a sănătății copiilor membrilor de sindicat. Având asigurată stabilitatea veniturilor, beneficiind de servicii
medicale la prețuri avantajoase și de sprijin, membrii de sindicat pot să investească mai mult în educația copiilor lor, să le asigure accesul la
instituții de învățământ de prestigiu, la cluburi sportive sau la cursuri de dezvoltare a capacităților creative (muzică, pictură, teatru etc.).

APĂRAREA DREPTURILOR

Este aproape imposibil pentru un angajat neafiliat să se confrunte cu managementul companiei angajatoare atunci când se pune problema
apărării drepturilor individuale. Proprietarii companiei au birourile, de cele mai multe ori, în alte orașe sau chiar alte țări. Managementul local
așteaptă mult pentru a i se aproba o decizie în Consiliul de Administrație sau „de la regiune” ori „de la centru”. În aceste condiții, vocea
singulară și individuală a unui singur angajat nedreptățit se pierde în vacarmul activităților cotidiene ale companiei.

 

Atunci când un angajat merită o mărire de salariu sau are nevoie de zile libere pentru a se îngriji de o problemă personală neprevăzută,
atunci când patronii decid să vândă compania în care acesta lucrează sau să subcontracteze serviciile și angajații către o altă companie,
atunci când compania achiziționează echipamente robotizate care pot înlocui angajatul sau când condițiile de muncă se schimbă și îi pun
acestuia în pericol siguranța și sănătatea, doar puterea unei organizații sindicale reprezentative poate face diferența în lupta pentru apărarea
drepturilor angajatului.

 

F.S.L.I. PETROL-ENERGIE face mai mult decât să câștige drepturi pentru membrii săi: F.S.L.I. PETROL-ENERGIE se asigură că acestea sunt
respectate! F.S.L.I. PETROL-ENERGIE organizația care face ca drepturile câștigate să nu rămână doar cuvinte scrise într-un act
administrativ ci să se transpună în practică și să influențeze pozitiv viața de fiecare zi a tuturor membrilor săi și a fiecărui membru în parte.

EGALITATE DE ȘANSE

F.S.L.I. PETROL-ENERGIE are puterea dată de reprezentativitate pentru a convinge companiile angajatoare să asigure egalitatea de șanse și să
implementeze concret și corect politicile de incluziune. Drepturile și șansele femeilor sunt la fel de importante ca cele ale bărbaților, iar în
secolul XXI această realitate este unul din fundamentele luptei sindicale. Egalitatea de șanse este pentru F.S.L.I. PETROL-ENERGIE principiul de
negociere și în ceea ce privește tinerii aflați la început de carieră, seniorii aflați în apropierea vârstei de pensionare, angajați cu diverse
dizabilități și minoritățile, indiferent de felul acestora: etnice, religioase sau de orientare sexuală sau de altă natură.

 

Afilierea la o organizație sindicală puternică precum F.S.L.I. PETROL-ENERGIE garantează liniștea și siguranța deciziei de a cere un concediu
de maternitate sau de paternitate, angajatul membru de sindicat având siguranța continuității la locul de muncă după perioada de absență.
Cu toții și fiecare dintre noi are dreptul și trebuie să primească șansa de a munci cu demnitate și de evolua în carieră.

 

Acționând în acest spirit, F.S.L.I. PETROL-ENERGIE își ajută membrii să ducă o viață decentă, să se integreze în colectiv și în societate, să își
construiască planul de carieră și cel de viață personală. Atunci când drepturile fiecăruia contează, drepturile tuturor sunt mai bine apărate.

CONDIȚII DE MUNCA CORECTE

Dacă și când o persoană consideră că este tratată nedrept la locul de muncă, trebuie să semnaleze această problemă imediat angajatorului
și autorităților competente. Discriminarea de orice fel, fie chiar și acordarea de echipamente necorespunzătoare pentru condițiile atmosferice
trebuie semnalată și rezolvată rapid, pentru a asigura atât continuitatea productivității cât și bunăstarea fizică și emoțională a persoanei în
cauză.

 

Procedurile formale de depunere a unei notificări sau a unei plângeri de către angajați sunt stabilite de angajatori și sunt, de obicei, dificil de
urmat de către angajații neafiliați. Sindicatele din F.S.L.I. PETROL-ENERGIE se asigură că procedurile companiilor sunt respectate și că
solicitările îndreptățite ale angajatului membru de sindicat sunt rezolvate în cel mai scurt timp posibil.

 

Solicitările și propunerile de îmbunătățire sau de actualizare a condițiilor de muncă precum și plângerile care survin atunci când acestea nu
corespund standardelor agreate prin contractele individuale de muncă și prin Contractul Colectiv de Muncă nu pot fi ignorate atunci când
sunt susținute de vocea puternică a unei organizații sindicale reprezentative precum F.S.L.I. PETROL-ENERGIE.

SOLIDARITATE

Sindicaliștii, membri F.S.L.I. PETROL-ENERGIE, își doresc și acum ceea ce și-au dorit încă de când au apărut mișcările sindicale: o viață demnă
și decentă, venituri și beneficii echitabile în raport cu volumul și calitatea muncii depuse, condiții bune de muncă ce pot asigura
productivitatea și eficiența fiecăruia.

 

În cadrul F.S.L.I. PETROL-ENERGIE, solidaritatea este mai mult decât o deviză sau o promisiune. Solidaritatea este un mod de viață asumat, o
răspundere care trece din generație în generație, bazată pe o comunitate de interese, de sentimente și de idei.

 

Solidaritatea înseamnă să privim împreună spre un viitor comun al bunăstării, pentru care muncim împreună în prezent și pentru care
tragem împreună învățăminte din trecut. Solidaritatea se simte în succese, în bucurii, în muncă, în viața personală, în supărări și în greutăți –
pentru noi toți și pentru fiecare dintre noi.

bottom of page