top of page

Politica de Confidențialitate

Acord privind Prelucrarea Datelor abonatilor website-ului

F.S.L.I. PETROL-ENERGIE conform GDPR

Prezentul Acord privind Prelucrarea Datelor Clienților reflectă cerințele Regulamentului European privind Protecția Datelor („GDPR”), intrat în vigoare la data de 25 mai 2018. Informaţiile și serviciile care se regasesc pe website-ul F.S.L.I. PETROL-ENERGIE, oferite în cadrul Uniunii Europene sunt conforme cu GDPR(General Data Protection Regulation), iar prezentul APD vă oferă documentația necesară privind această conformitate.

Prezentul Acord privind Prelucrarea Datelor este un act adițional la Termenii de prestare a serviciilor între FSLI PETROL ENERGIE și vizitatorul, utilizatorului site-ului oficial. Utilizatorul, vizitatorul sau membrul, intră în acest Acord privind Prelucrarea Datelor în numele său propriu și, în măsura în care acest lucru este cerut pe baza regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date. 

Domeniul de aplicare și aplicabilitatea prezentului Acord privind Prelucrarea Datelor Clienților.

Aceasta politica are drept scop informarea unitara a oricarei persoane fizice ale carei date cu caracter personal sunt prelucrate de catreF.S.L.I. PETROL-ENERGIE. („Federaţie”) şi se aplică urmatoarelor persoane, denumite impreuna in mod generic „utilizatori”, “membri”, “vizitatori”.
- Membrii FSLI PETROL ENERGIE;

- Utilizatorilor;

- Vizitatorilor;

Prezentul Acord privind Prelucrarea Datelor Clienților se aplică numai în cazul și în măsura în care F.S.L.I. PETROL-ENERGIE, prelucrează Date cu caracter personal în numele utilizatorului,vizitatorului, abonatului,  pe parcursul furnizării Serviciilor și aceste Date cu caracter personal sunt supuse Legilor privind protecția datelor ale Uniunii Europene, ale Zonei Economice Europene și/sau ale statelor lor membre, ale Elveției și/sau ale Regatului Unit. Părțile convin să respecte termenii și condițiile din prezentul APD în legătură cu astfel de Date cu caracter Personal.

Pentru îndeplinirea obligațiilor legale sau convenționale ce ne revin sau în alte scopuri legitime este posibil să transmitem datele dumneavoastra personale către autorități publice, organe judiciare, case de avocatură, birouri notariale, consultanți externi, organizații sindicale la care suntem afiliați, împuterniciți către care am externalizat furnizarea anumitor servicii, parteneri, colaboratori și alte categorii de destinatari, din România sau din afara ei sau a Uniunii Europene/Spațiului Economic European.
Prin prezenta vă dați acordul ca datele personale să fie transmise de către FSLI PETROL ENERGIE, entităților mai sus  menționate, atunci cand este cazul, în vederea promovării drepturilor și intereselor dvs. 


Refuzul dumneavoastră de a vă da acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc precum și transmiterea acestora către terții indicați mai sus poate conduce la imposibilitatea de a beneficia de serviciile oferite prin intermediul FSLI PETROL ENERGIE. 

Date personale pe care le prelucrăm în momentul in care completaţi şi ne trimiteţi  datele din sectiunea “CONTACT” si sectiunea de “ABONARE” , “NEWSLETTER”, a site-ului

Colectăm următoarele tipuri de date personale de la dvs.:

  • Nume și prenume

  • E-mail

 

De ce avem nevoie de ele

Avem nevoie de datele dvs personale pentru a vă oferi următoarele servicii:

Informare electronica, care conţin informaţii privind beneficiile membrilor, şi/sau activitatea din cadrul FSLI PETROL ENERGIE:

  • Nume și prenume – avem nevoie de aceste date pentru a va identifica.

  • E-mail -  avem nevoie de aceste date pentru a va trimite informari cu privire la activitatea din cadrul FSLI PETROL ENERGIE

 

Beneficii de la partenerii/colaboratorii FSLI PETROL ENERGIE

  • Nume și prenume – avem nevoie de aceste date pentru a vă identifica si accesa beneficiile oferite de partenerii/ colaboratorii FSLI PETROL ENERGIE.

  • E-mail - avem nevoie de aceste date pentru a vă identifica si accesa beneficiile oferite de partenerii/ colaboratorii FSLI PETROL ENERGIE.

 

Ce facem cu ele

Datele sunt prelucrate de noi prin intermendiul platformei WIX, pentru a se putea facilita accesul la ofertele negociate in beneficiul membrilor de sindicat, la emailuri care contin activitati din cadrul FSLI PETROL ENERGIE.

 

In urma completarii de către dumneavoastra a formularului din meniul CONTACT al site-ului, rezultă abonarea, subscrierea la informările din cadrul FSLI PETROL ENERGIE, iar adresa de e-mail si numele vor fi stocate respectând toate masurile de securitate tehnică, pentru a va proteja datele.

 

Cât timp păstrăm datele cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi stocate pe o perioada de 2 ani. 

 

 

Securitatea

Măsuri de securitate. 

FSLI PETROL ENERGIE va implementa și va păstra măsuri de securitate tehnică și organizațională corespunzătoare, pentru a proteja Datele cu caracter personal în fața incidentelor de Securitate și pentru a păstra securitatea și confidențialitatea Datelor cu caracter personal, în conformitate cu standardele de securitate ale organizatiei şi prelucrate in concordanta cu dispozitiile legale aplicabile in domeniul protectiei datelor.

Confidențialitatea prelucrării. 

FSLI PETROL ENERGIE se va asigura că persoana autorizată să prelucreze Date cu caracter personal (inclusiv angajații, agenții sau subcontractorii săi) va trebui să respecte obligația de confidențialitate corespunzătoare. Training-urile reprezentantilor sunt obligatorii, luand in considerare intotdeauna modificarile legislative, precum si cele mai inalte standarde aplicabile in materie. 
 

Acestea vizeaza aspecte privind identificarea activitatilor de prelucrare susceptibile sa genereze riscuri pentru persoanele vizate, modul de gestionare a incidentelor de securitate privind datele cu caracter personal, modul de realizare a unei evaluari privind impactul asupra datelor cu caracter personal etc.

Partenerii FSLI PETROL ENERGIE, furnizori de bunuri sau servicii care, in executarea contractului incheiat cu organizaţia, pot prelucra date cu caracter personal, se obliga sa respecte dispozitiile relevante ale legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal si sa oblige angajaţii şi / sau alti terţi folosiţi pentru prestarea de servicii la respectarea acestor dispoziţii.

Răspunsul în cazul unui incident de securitate.

În momentul în care vine la cunoștință despre un incident de Securitate, FSLI PETROL ENERGIE îl va informa pe membrul/abonatul său, fără vreo întârziere nejustificată, și îi va furniza informații în timp util cu privire la respectivul Incident de Securitate.

Care sunt drepturile dumneavoastra.

 

Pe lângă drepturile existente, de la data aplicării Regulamentului beneficiați de drepturi adiționale. Mai jos regăsiți lista completa a drepturilor pe care le aveți:  

Dreptul la informare = dreptul persoanei vizate de a fi informată cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal, inclusiv cu privire la identitatea si datele de contact ale operatorului si ale Responsabilului cu protectia datelor, scopurile in care se face prelucrarea datelor, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de legislatia privind protectia datelor cu caracter personal pentru persoana vizata si conditiile in care pot fi exercitate;

Dreptul de acces la date = dreptul persoanei vizate de a obtine de la operatorul de date la cerere si in mod gratuit, confirmarea faptului ca datele cu caracter personal care o vizeaza, sunt sau nu prelucrate de catre acesta si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii relevante cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;

Dreptul la rectificare = dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si in mod gratuit, rectificarea datelor inexacte care o privesc, precum si completarea datelor incomplete;

Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) = dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si in mod gratuit, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege, stergerea datelor cu caracter personal care privesc acea persoana;

Dreptul la portabilitatea datelor = dreptul persoanei vizate de a primi, la cerere si in mod gratuit, datele cu caracter personal care o privesc si pe care le-a furnizat catre FSLI PETROL ENERGIE, intr-o modalitate structurată, folosită in mod obisnuit şi intr-un format uşor de citit, precum şi dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre FSLI PETROL ENERGIE  catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;

Dreptul la opozitie = dreptul persoanei vizate de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele cu caracter personal care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc are drept scop marketingul direct, persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment prelucrarii datelor sale in acest scop;

   

Dacă aveți motive să credeți că orice date personale pe care le deținem despre dvs sunt incorecte sau incomplete, aveți dreptul să solicitați să vedeți aceste informații, să le rectificați sau să cereți să fie șterse, să solicitați restricționarea prelucrării sau să vă opuneți prelucrării și de asemenea aveți dreptul la portabilitatea datelor . Pentru exercitarea acestor drepturi va rugam sa ne contactati la office@fslipetrom.ro .

Dacă doriți să inaintati o plângere legată de modul în care v-am procesat datele personale, contactați responsabilul cu protecția datelor la următoarea adresa de e-mail office@fslipetrom.ro . Responsabilul cu protecția datelor va lua legătura cu dumneavoastră pentru a soluționa problema ridicată.

Plangerile referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal http://dataprotection.ro/

bottom of page