top of page

Conferință lansare proiect:  “Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local”

Federația Sindicatelor Libere și Independente "Petrol-Energie" a susținut marți,  27 Septembrie 2022, conferința de deschidere a proiectului "Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local" (cod SIPOCA/MySMIS2014+ 998/151508), cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020.

 

Obiectivul principal al proiectului îl constituie consolidarea capacității F.S.L.I. "Petrol-Energie" și a celorlalți partenerilor sociali, a organizațiilor non-guvernamentale și a cetățenilor din municipiul Ploiești de a se implica în formularea, implementarea şi promovarea proiectelor de dezvoltare locală, prin îmbunătățirea culturii dialogului social și a cunoștințelor, prin promovarea cetățeniei active și prin utilizarea eficientă a instrumentelor și mecanismelor de instruire/consultare/diseminare care să contribuie la introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală.

 

Proiectul se implementează în perioada august 2022 – iulie 2023. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 392.675,70 lei, din care 98% reprezintă finanțare nerambursabilă; valoarea eligibilă nerambursabilă acordată de Uniunea Europeană prin FSE este de 327.098,89 lei.

 

Au participat la acest eveniment președintele F.S.L.I "Petrol-Energie", reprezentanți ai Primăriei Municipiului Ploiești, ai partenerilor sociali și ai organizațiilor non-guvernamentale care se implică în proiecte de dezvoltare locală, jurnaliști, membrii echipei de implementare a proiectului.

POCA 1.jpg

Comunicat de presă

Federația Sindicatelor Libere și Independente”Petrol - Energie” lansează proiectul “Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local” 

https://www.agerpres.ro/ots/2022/08/31/comunicat-de-presa--647973

  • Facebook
  • Twitter
123444.png

Federația Sindicatelor Libere și Independente ”Petrol-Energie” implementează, în perioada 1 august 2022 – 31 iulie 2023, proiectul ” Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local” (cod SIPOCA/MySMIS2014+ 998/151508), cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020.

Obiectivul principal al proiectului îl constituie consolidarea capacitatii F.S.L.I. ”Petrol-Energie” și a celorlalți partenerilor sociali, a organizațiilor non-guvernamentale și a cetățenilor din municipiul Ploiești de a se implica în formularea, implementarea şi promovarea proiectelor de dezvoltare locală, prin îmbunătățirea culturii dialogului social și a cunoștințelor, prin promovarea cetățeniei active și prin utilizarea eficientă a instrumentelor și mecanismelor de instruire/consultare/diseminare care să contribuie la introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală. Obiectivul proiectului a fost stabilit în conformitate cu Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice 2014 – 2022 și răspunde nevoii sociale identificate în urma analizei strategiilor de dezvoltare a municipiului Ploiești pentru perioada 2007 – 2025.

În urma implementării proiectului:

•        minim 100 de persoane, selectate atât din cadrul ONG-urilor şi a partenerilor sociali, cât și din rândul personalului Primăriei Ploiești și al altor instituții și autorități publice vor participa la programul de formare prin cursuri, seminarii şi workshopuri, în vederea dobândirii unor cunoştinţe şi abilităţi noi care să le faciliteze implicarea în activități de consultare și dialog social și civic, în scopul dezvoltării la nivel local;

•        va fi elaborat un Ghid de bune practici privind participarea ONG-urilor și a  partenerilor sociali la formularea şi promovarea proiectelor de dezvoltare locală în municipiul Ploiești;

•        vor deveni operaționale mai multe mecanisme pentru susținerea și promovarea dezvoltării la nivel local a dialogului social și civic, respectiv: un cadru general de funcționare a unui Consiliu Consultativ Cetățenesc de Dezvoltare Locală (CCC-DL); o Rețea locală de parteneri sociali, ONG-uri, cetățeni și alți actori ai societatii civile din municipiul Ploiesti, care să se implice în formularea și promovarea unor politici publice; cel puțin cinci parteneriate între ONG-uri, respectiv parteneri sociali și autorități locale din municipiul Ploiesti, în vederea susținerii și promovării proiectelor de dezvoltare la nivel local.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 392.675,70 lei, din care 98% reprezintă finanțare nerambursabilă; valoarea eligibilă nerambursabilă acordată de Uniunea Europeană prin FSE este de 327.098,89 lei.

Pentru mai multe detalii despre proiect, persoană de contact: Raluca Popescu - manager proiect. Tel.: 0758236115 E-mail: raluca.popescu@fslipetrom.ro

 

 

 

Manager proiect,

Raluca POPESCU

footer.png
bottom of page