Conferință lansare proiect:  “Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local”

Federația Sindicatelor Libere și Independente "Petrol-Energie" a susținut marți,  27 Septembrie 2022, conferința de deschidere a proiectului "Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local" (cod SIPOCA/MySMIS2014+ 998/151508), cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020.

 

Obiectivul principal al proiectului îl constituie consolidarea capacității F.S.L.I. "Petrol-Energie" și a celorlalți partenerilor sociali, a organizațiilor non-guvernamentale și a cetățenilor din municipiul Ploiești de a se implica în formularea, implementarea şi promovarea proiectelor de dezvoltare locală, prin îmbunătățirea culturii dialogului social și a cunoștințelor, prin promovarea cetățeniei active și prin utilizarea eficientă a instrumentelor și mecanismelor de instruire/consultare/diseminare care să contribuie la introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală.

 

Proiectul se implementează în perioada august 2022 – iulie 2023. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 392.675,70 lei, din care 98% reprezintă finanțare nerambursabilă; valoarea eligibilă nerambursabilă acordată de Uniunea Europeană prin FSE este de 327.098,89 lei.

 

Au participat la acest eveniment președintele F.S.L.I "Petrol-Energie", reprezentanți ai Primăriei Municipiului Ploiești, ai partenerilor sociali și ai organizațiilor non-guvernamentale care se implică în proiecte de dezvoltare locală, jurnaliști, membrii echipei de implementare a proiectului.