top of page

Conferinta Ordinara si Congresul Extraordinar 2018

In perioada 27-30 martie 2018, au avut loc doua evenimente marcante pentru federatia noastra, Conferinta Ordinara si Congresul Extraordinar, in cadrul carora s-au discutat si aprobat documente importante si s-au ales, prin vot secret, Presedintele federatiei si membrii Comisiei de Cenzori. Una din cele mai importante decizii adoptate a fost aceea de schimbare a denumirii Federatiei din Sindicatul National PETROM-ENERGIE in F.S.L.I. PETROL-ENERGIE. In cadrul Conferintei Ordinare SNPE din data de 28 martie 2018, delegatii au aprobat: • Raportul de activitate al Colegiului de Conducere pentru perioada mai 2017-martie 2018; • Executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017; • Raportul Comisiei de Cenzori pentru anul 2017; • Descarcarea de gestiune a Colegiului de Conducere; • Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018; • Proiectul Planului de activitate pentru anul 2018; • Modificarile Statutului SNPE. Congresul Extraordinar din 29 martie 2018 a ales prin vot secret, pentru un mandat de 4 ani, Presedintele federatiei in persoana D-lui Florin Bercea. De asemenea, prin vot secret au fost alesi membrii Comisiei de Cenzori (titulari/supleanti), dupa cum urmeaza: • Titulari: Aldea Adrian Vasile, Anghel Victor si Ardeleanu Catalin; • Supleanti: Nistor Sever, Meetescu Adrian, Dragomir Ion si Marinica Stefan. Apoi a avut loc Consiliul Federativ in cadrul caruia au fost validati membrii Colegiului de Conducere numiti de Presedinte, conform prevederilor statutare. Din Colegiul de Conducere al F.S.L.I. PETROL-ENERGIE, alaturi de Presedintele Florin Bercea, fac parte urmatorii: • Nicolescu-Sava Mihail - Prim-Vicepresedinte; • Nicolae Marius - Vicepresedinte; • Chejnoiu Manuel - Vicepresedinte; • Tanasescu Nicolae - Vicepresedinte; • Voicu Costin - Vicepresedinte; • Olteanu Romulus - Vicepresedinte; • Tanase Elena – Vicepresedinte; • Nusfelean Marcel - Vicepresedinte.
Comments


bottom of page