top of page

Al 3-lea Congres al IndustriAll Europe: o voce puternică a muncitorilor
În perioada 1-2 iunie 2021 a avut loc cel de al 3-lea Congres al IndustriAll Europe sub egida „construirii redresării pentru toți printr-o voce puternică a muncitorilor industriali din Europa” (Building recovery for all. A strong voice for industrial workers in Europe). Desfășurat online, Congresul a reunit peste 350 de delegați ai mișcărilor sindicale de pe întregul continent, observatori și invitați care au conturat punctele strategice de dezvoltare viitoare, bazate pe întărirea solidarității Sindicatelor Europene, pe creșterea puterii de negociere la nivel de industrie, pe atragerea și menținerea tinerilor în sindicate. La lucrările acestui forum, F.S.L.I. Petrol-Energie a fost reprezentată de delegația formată din domnul Președinte Florin BERCEA, vicepreședinții Manuel CHEJNOIU și Cristian-Costin VOICU și membrii Nicolae BAICAN și Cristina ȘERBAN.


Participanții la Congresul industriALL Europe au discutat despre profundele efecte economice și sociale ale pandemiei COVID-19 precum și despre puternicul impact asupra sectoarelor industriale și asupra angajaților din aceste sectoare a tranziției verzi și a digitalizării.


IndustriAll Europe și cele 180 de organizații membre ale sale reprezintă aproape 7 milioane de lucrători. Împreună vom continua pe calea către o mai mare solidaritate și acțiune comună. O voce puternică și unită pentru lucrători și sindicate este acum mai importantă ca niciodată. Tranziția verde și digitalizarea nu pot fi realizate decât prin implicarea noastră și acest lucru necesită un dialog social bun, acorduri colective puternice și implicarea semnificativă a lucrătorilor. Următorii ani vor fi provocatori pentru lucrătorii industriali europeni. Vom lupta pentru locuri de muncă de calitate, salarii corecte și o tranziție în care nimeni să nu rămână în urmă.”, a declarat Luc Triangle, Secretar General industriAll Europe.


În acest context, au fost discutate și o serie de moțiuni care indică dorința organizațiilor sindicale afiliate de a fi o voce puternică pentru toți lucrătorii industriali din Europa pentru:


- Continuarea eforturilor de luptă pentru remunerare egală pentru muncă egală în UE.

- Sprijinirea tuturor eforturilor de reconstrucție a economiei europene în urma crizei pandemice și căutarea implicarea sindicatelor în planurile de redresare la toate nivelurile.

- Acceptarea faptul că sindicatele industriale europene trebuie să acționeze împreună și solidar, așa cum sa convenit în rezoluția adoptată la Conferința de Negociere Colectivă.

- Continuarea dezvoltării coordonate în Europa industrială în vederea obținerii unor drepturi și garanții colective mai bune pentru toți lucrătorii.

- Continuarea promovării combaterii eficiente a evaziunii fiscale în dialogul cu instituțiile europene.

- Promovarea punerii în aplicare a Directivei privind detașarea lucrătorilor pentru a combate dumpingul salarial și social.

- Aplicarea regulii conform căreia profitul ar trebui impozitat în țara în care a fost generat.

- Creșterea ratei de acoperire a convențiilor colective și încercarea de a restabili negocierile colective sectoriale acolo unde sunt slăbite.


În cadrul Congresul industriALL Europe a fost prezentat și adoptat Planul Strategic 2021-2023 (👉https://news.industriall-europe.eu/Article/617), care prevede monitorizarea continuă a viitoarelor evoluții economice și sociale, adaptarea rapidă a strategiilor și acțiunilor mișcării sindicale europene, precum și o re-evaluare a situației în 2023.

Planul Strategic 2021-2023 este concentrat pe 5 priorități susținute de acțiuni și angajamente concrete care vor conduce la consolidare și implicarea unei vocii colective, puternice, a lucrătorilor în deciziile strategice la nivel de companie, sectorial, național și european pentru a ne întări drepturile și a ne îndeplini cererile. Totodată, prioritățile urmăresc consolidarea vocii sindicatelor afiliate IndustriAll Europe în fața factorilor de decizie politică și a angajatorilor, prin expertiză, schimb de practici și articularea cererilor și acțiunilor comune.

Urmând crezul Congresului IndustriALL Europe, prioritățile sunt centrate pe solidaritate, pe o voce puternică pentru lucrători:


  1. sindicate puternice la locul de muncă;

  2. locuri de muncă bune în industriile europene puternice și durabile;

  3. locuri de muncă incluzive, sănătoase și sigure;

  4. o remunerare echitabilă și o putere de cumpărare stabilă;

  5. o Europă socială și democratică, construită pe solidaritatea dintre oameni.

Documentul oferă premise și orientări importante pentru redresarea economică și socială și reafirmă implicarea mișcării sindicale în eforturile de garantare a siguranței fiecărui muncitor pe parcursul proceselor de tranziție care se prefigurează în contextul concentrării pe transformarea verde și pe cea digitală.


În cadrul lucrărilor celui de al 3-lea Congres industriAll Europe delegații la au ales echipa de conducere, pentru perioada 2021-2025, care va fi alcătuită din: Luc Triangle, Secretar General, Isabelle Barthès și Judith Kirton-Darling, Adjuncți ai Secretarului General și Michael Vassiliadis, Președinte.
Comments


bottom of page