top of page

Ziua internațională a solidarității umane

În fiecare an, ziua de 20 decembrie reprezintă un moment de celebrare a solidarității și a spiritului comuniunii, o manieră de a contribui, printre altele, la asigurarea justiției sociale și la combaterea sărăciei.

În cadrul Declarației Mileniului a Națiunilor Unite, 189 de lideri mondiali au plasat solidaritatea printre valorile fundamentale esențiale pentru relațiile internaționale din secolul XXI.


“Provocările globale trebuie să fie gestionate astfel încât costurile și eforturile să fie distribuite echitabil, în baza principiilor fundamentale ale echității și justiției sociale. Cei care suferă sau care au cele mai mici beneficii au nevoie de ajutor din partea celor care au cele mai multe beneficii”.

Într-un discurs dedicat temei, Lech Walesa, fondatorul mișcării muncitorești Solidaritatea și câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace în 1983 spunea că ‘ideea de solidaritate umană la nivel global poate schimba lumea‘.


Această zi reprezintă oportunitatea de a sărbători unitatea mișcării sindicale și, totodată, de a evidenția că această unitate se produce doar datorită solidarității.

Solidaritatea sindicală este un element fundamental ce conferă unitatea unui grup care se constituie pe interese și obiective comune, ce unește oamenii în scopul promovării intreselor lor profesionale, economice și sociale, precum și al apărării drepturilor individuale și colective ale acestora, prevăzute în contractele individuale și colective de muncă sau în acordurile colective de muncă, precum și în legislația națională, în tratatele și în convențiile internaționale la care România este semnatară.


Cu prilejul Zilei Internaționale a Solidarității, F.S.L.I. Petrol-Energie mulțumește tuturor membrilor de sindicat și oamenilor muncii pentru devotamentul și efortul manifestat în acțiunea comună de a contribui la crearea unei lumi mai bune.Comments


bottom of page