top of page

Ziua Internaţională a Drepturilor Omului

Astăzi, 10 decembrie, este marcată Ziua internaţională a drepturilor omului. La această dată, în 1948, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a adoptat Declarația Universală a Drepturilor Omului. Documentul proclamă drepturile egale pentru toţi oamenii – indiferent de rasă, culoare, religie, sex, limbă, opinie politică sau de altă natură, origine naţională sau socială, sau alt statut.


Ziua internaţională a drepturilor omului are o însemnătate aparte pentru toți salariații din întreaga lume. Articolul 23 al Declarației Universale a Drepturilor Omului stipulează că orice persoană are dreptul la muncă, la libera alegere a muncii sale, la condiţii echitabile şi satisfăcătoare de muncă, precum şi la ocrotirea împotriva şomajului. Totodată, toţi oamenii, fară nicio discriminare, au dreptul la salariu egal pentru muncă egală. Același articol mai subliniază că orice om care munceşte are dreptul la o retribuire echitabilă şi satisfăcătoare care să-i asigure atât lui, cât şi familiei sale, o existenţă conformă cu demnitatea umană şi completată, la nevoie, prin alte mijloace de protecţie socială. În Articol se mai arată că orice persoană are dreptul de a întemeia sindicate şi de a se afilia la apărarea intereselelor sale.

În această zi, organizațiile sindicale din întreaga lume reamintesc comunității internaționale că drepturile lucrătorilor sunt drepturi ale omului, însă, unele dintre aceste drepturi sunt încă încălcate și refuzate milioanelor de lucrători. Mai mult, criza costului vieții și cea energetică au scos în evidență vulnerabilitățile din mai multe sectoare economice și au sporit responsabilitatea angajatorilor de a contribui pentru ca locul de muncă să fie unul sigur. Pierderea locului de muncă, suspendarea achitării salariilor, expunerea la un grad de risc crescut – toate au un impact enorm asupra asigurării dreptului la muncă și a dreptului la protecția muncii a fiecărei persoane.


Față de aceste provocări, F.S.L.I. Petrol-Energie reiterează necesitatea de a lupta împotriva oricărei forme de abuz, discriminare sau atentat la drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului. Sindicaliștii, toți salariații, sunt îndemnați să conștientizeze importanța prevederilor Articolului 23 al Declarației Universale a Drepturilor Omului, să se implice în promovarea valorilor muncii decente, să lupte pentru apărarea drepturilor și intereselor membrilor de sindicat, să combată orice formă de abuz sau nedreptăți și să prevină dicriminarea în relațiile de muncă.


Conform ONU, ziua de 10 decembrie reprezintă o oportunitate de a reafirma importanţa drepturilor omului în reconstruirea lumii pe care o dorim, necesitatea solidarităţii globale, precum şi a interconectării şi a umanităţii împărtăşite.
Comments


bottom of page