top of page

Presiunea instituțională în cadrul UE pentru o Directivă privind tranziția justă

La nivelul UE se exercită o presiune tot mai mare pentru adoptarea unei "Directive privind tranziția justă", care ar stabili un cadru unic de protecție a drepturilor lucrătorilor în contextul tranziției continentului către un nivel net zero. Atât Parlamentul European, cât și Comitetul Economic și Social European au adoptat rezoluții de susținere a acestei inițiative, semnalând un impuls colectiv pentru o tranziție echitabilă și favorabilă incluziunii.

 FSLI Petrol Energie, alături de IndustriAll Europe salută recenta rezoluție privind tranziția echitabilă adoptată de Parlamentul European și avizul Comitetului Economic și Social European (CESE) și salută accentul pus de acestea pe necesitatea unui cadru cuprinzător de tranziție echitabilă la nivelul UE. Ambele texte clarifică faptul că politicile de tranziție echitabilă trebuie să fie proactive, oferind drepturile și structurile necesare pentru a anticipa și gestiona schimbările, mai degrabă decât să reacționeze la efectele negative.

 

Sindicatele insistă asupra faptului că o viitoare directivă privind tranziția justă nu ar trebui să urmărească doar să faciliteze tranzițiile de la un loc de muncă la altul pentru lucrătorii din sectoarele existente, ci și să asigure crearea de locuri de muncă de calitate în sectoarele emergente, cum ar fi energia regenerabilă și vehiculele electrice. Acest lucru se poate întâmpla numai dacă sunt respectate drepturile lucrătorilor din noile sectoare, inclusiv dreptul de a se înscrie în sindicate, de a negocia colectiv, dreptul la grevă și de a primi informații și consultări semnificative la nivel de întreprindere.

 

Cazul producătorului de automobile electrice Tesla din Suedia, unde compania refuză pur și simplu să negocieze un contract colectiv de muncă, ilustrează importanța respectării drepturilor lucrătorilor în perioada de tranziție. Un astfel de comportament evidențiază, de asemenea, nevoia urgentă de condiționalități sociale atunci când companiile primesc sprijin și finanțare publică. Sprijinul trebuie să fie condiționat de respectarea drepturilor lucrătorilor, inclusiv a dreptului la negociere colectivă și la participarea lucrătorilor. Prin urmare, susținem cu tărie apelul Parlamentului European de a stabili condiții sociale și de mediu la schemele de sprijinire a întreprinderilor.

 

De asemenea, este clar că, atunci când vine vorba de o viitoare directivă privind tranziția justă, lucrătorii au nevoie de o legislație concretă care să fie pusă în aplicare la nivel național, nu de îndrumări sub forma unor recomandări ale UE. Revizuirea recomandării Consiliului din 2022 privind asigurarea unei tranziții echitabile către neutralitatea climatică arată că legislația flexibilă nu este suficientă. Potrivit revizuirii, doar o singură țară a pus în aplicare o strategie și un cadru instituțional dedicat pentru o tranziție echitabilă și indică o "situație eterogenă în întreaga UE" în ceea ce privește progresele înregistrate în punerea în aplicare.

 

Mai ales într-un moment în care lucrătorii și cetățenii de pe continentul nostru se confruntă cu crize multiple, instituțiile UE trebuie să asigure măsuri puternice, obligatorii și cuprinzătoare și drepturi democratice pentru cetățeni și lucrători. Acest lucru va consolida încrederea și ne va permite să profităm de numeroasele oportunități oferite de tranziția către un nivel net zero.

 

În cele din urmă, salutăm apelul lansat de Parlamentul European și de CESE pentru înființarea unui Observator al tranziției echitabile la nivelul UE. Noua Comisie a UE trebuie să prezinte o propunere pentru un observator care să monitorizeze tranziția dincolo de datele calitative și să promoveze implicarea democratică a tuturor părților interesate, inclusiv a sindicatelor, în planificarea, punerea în aplicare și monitorizarea planurilor de tranziție echitabilă la toate nivelurile.

 

Judith Kirton-Darling, Secretar General comun interimar al industriAll Europe, a declarat:

"Noile locuri de muncă ecologice trebuie să fie locuri de muncă de calitate, bazate pe dialog social și negociere colectivă. Confruntându-se cu provocările masive ale schimbărilor climatice și ale schimbărilor demografice, Tesla și alte companii depind de lucrătorii calificați și, prin urmare, trebuie să respecte drepturile fundamentale ale lucrătorilor.

 

"Avem nevoie de un cadru juridic al UE care să consolideze aceste drepturi pentru a asigura o tranziție echitabilă pentru toți lucrătorii europeni din toate sectoarele. Trebuie eliminate lacunele existente în legislația europeană, iar companiile trebuie să fie trase la răspundere față de lucrătorii lor și față de mediu. Acordul din decembrie 2023 cu privire la o nouă directivă UE privind Due Diligence este un pas pozitiv în această direcție. Ceea ce lipsește în continuare este un cadru juridic unificat pentru o tranziție echitabilă."

 

Combaterea schimbărilor climatice este urgentă, dar lucrătorii au nevoie de mai mult sprijin pentru a face față schimbărilor profunde și pentru a se adapta la noile locuri de muncă. Acesta este motivul pentru care industiAll Europe se bazează pe recomandările din Manifestul pentru o tranziție echitabilă și solicită ca toate politicile să fie ghidate de o busolă a locurilor de muncă bune, ca parte a campaniei sale pentru locuri de muncă industriale bune în perioada premergătoare alegerilor europene din 2024. Punerea în aplicare a recomandărilor Parlamentului European și ale CESE va fi crucială pentru a realiza acest lucru.

Yorumlar


bottom of page