top of page

Anunț pentru achiziție servicii audit


Investeste în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritara 5

Domeniul major de interventie 5.1.

Titlul proiectului: „Program national integrat de facilitare a accesului pe piata muncii ”

Contract nr.POSDRU/82/5.1/S/59593

ANUNT

SINDICATUL NAŢIONAL “PETROM-ENERGIE” , in calitate de beneficiar al proiectului „Program naţional integrat de facilitare a accesului pe piaţa muncii ”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 ” Investeşte în oameni!” solicită oferte pentru atribuirea contractului având ca obiect prestarea de servicii de audit financiar. Ofertantul poate fi orice persoana fizică sau juridică înscrisă în Registrul auditorilor financiari activi întocmit de Camera Auditorilor Financiari din România, înregistrată fiscal în România şi care deţine viza de membru activ al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) pe anul 2011.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut cu condiţia îndeplinirii criteriilor de calificare stabilite prin documentaţia de atribuire.

Documentatia se obtine de la sediul achizitorului din Ploiesti, Piata Eroilor nr.1A,et.7, judetul Prahova.

Oferta va fi elaborată în limba română.

Ofertele se primesc până cel târziu joi, 12 aprilie a.c., orele 14,00.

Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 12 aprilie 2011 a.c., orele 15,00.

Adresa la care se transmit ofertele: Ploiesti,Piata Eroilor nr.1A, et.7, județul Prahova

e-mail :office@fslipetrom.ro; fax: 0244 592 301

Orice informaţii suplimentare se pot obţine la sediul din Ploieşti, Piaţa Eroilor nr.1A, et.7, judeţul Prahova, e-mail: office@fslipetrom.ro, tel/ fax: 0244 592 301

Comentários


bottom of page