top of page

Anunț expertiză contabilă


Investeste în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritara 5

Domeniul major de interventie 5.1.

Titlul proiectului: „Program national integrat de facilitare a accesului pe piata muncii ”

Contract nr.POSDRU/82/5.1/S/59593

ANUNT

SINDICATUL NATIONAL “PETROM-ENERGIE” , in calitate de beneficiar al proiectului „Program national integrat de facilitare a accesului pe piata muncii ”, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 ” Investeste in oameni!” solicita oferte pentru atribuirea contractului avand ca obiect prestarea de servicii de evidenta contabila. Ofertantul trebuie sa fie membru activ al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut cu condiţia îndeplinirii criteriilor de calificare stabilite prin documentaţia de atribuire.

Documentatia se obtine de la sediul achizitorului din Ploiesti, Piata Eroilor nr.1A,et.7, judetul Prahova.

Oferta va fi elaborată în limba română.

Ofertele se primesc până cel târziu joi, 15 decembrie a.c., orele 16,00.

Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 15 decembrie 2011, orele 18,00.

Adresa la care se transmit ofertele: Ploiesti,Piata Eroilor nr.1A, et.7, judetul Prahova

e-mail :office@fslipetrom.ro; fax: 0244 592 301

Orice informatii suplimentare se pot obtine la sediul din Ploiesti, Piata Eroilor nr.1A, et.7, judetul Prahova, e-mail: office@fslipetrom.ro, tel/ fax: 0244 592 301

Comments


bottom of page