top of page

Anunț achiziție servicii elaborare manuale curs


Investeste în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritara 5

Domeniul major de interventie 5.1.

Titlul proiectului: „Program national integrat de facilitare a accesului pe piata muncii ”

Contract nr.POSDRU/82/5.1/S/59593

ANUNT

SINDICATUL NATIONAL “PETROM-ENERGIE”, in calitate de beneficiar al proiectului „Program national integrat de facilitare a accesului pe piata muncii ”, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 ” Investeste in oameni!” solicita oferte pentru achizitionarea de servicii de elaborare a manualelor de curs in format document WORD si prezentare POWER POINT, conform documentatiei de atribuire.

Bugetul maxim alocat este de 80.000 lei.

Ofertele se primesc până cel târziu 02.05.2011, a.c., orele 14,00.

Adresa la care se transmit ofertele: Ploiesti,Piata Eroilor nr.1A,et.7,Prahova

e-mail :office@fslipetrom.ro; fax: 0244 592 301

Documentatia şi orice informatii suplimentare se pot obtine la sediul din Ploiesti, Piata Eroilor nr.1A, et.7, judetul Prahova, e-mail: office@fslipetrom.ro, tel/ fax: 0244 592 301.

Commentaires


bottom of page