top of page

17 Octombrie - Ziua Internațională pentru eradicarea sărăciei

17Octombrie Ziua Internațională pentru eradicarea sărăciei

Tema pentru 2022: Demnitatea pentru toți în practică

Ziua internaţională pentru eradicarea sărăciei este marcată în fiecare an în data de

17 octombrie, potrivit Rezoluţiei 47/196 a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor

Unite (ONU), adoptată la 22 decembrie 1992.

Alegerea datei privind marcarea Zilei internaţionale pentru eradicarea sărăciei a avut

în vedere ziua de 17 octombrie a anului 1987, când peste o sută de mii de oameni s-


u adunat în Piaţa Trocadéro din Paris, unde a fost semnată Declaraţia Universală a

Drepturilor Omului în 1948, în semn de solidaritate cu victimele sărăciei extreme, a

violenţei şi a foametei. Angajamentele pe care le luăm împreună pentru justiție socială, pace și planetă

Demnitatea pentru toți în practică este tema-umbrelă a Zilei internaționale pentru

eradicarea sărăciei pentru 2022-2023. Demnitatea ființei umane nu este doar un drept

fundamental în sine, ci constituie baza tuturor celorlalte drepturi fundamentale. Prin

urmare, Demnitatea nu este un concept abstract: ea aparține fiecăruia. Astăzi, mulți

oameni care trăiesc într-o sărăcie persistentă experimentează că demnitatea lor este

refuzată și lipsită de respect.

Cu angajamentul de a pune capăt sărăciei, de a proteja planeta și de a asigura că toți

oamenii de pretutindeni se bucură de pace și prosperitate, Agenda 2030 a făcut din

nou semne către aceeași promisiune stabilită prin Declarația Universală a Drepturilor

Omului. Cu toate acestea, realitatea actuală arată că 1,3 miliarde de oameni încă

trăiesc în sărăcie multidimensională, aproape jumătate dintre ei copii și tineri.

Inegalitățile de șanse și venituri sunt în creștere bruscă și, în fiecare an, decalajul

dintre bogați și săraci devine și mai mare. În ultimul an, în timp ce milioane de

oameni se luptă prin erodarea drepturilor lucrătorilor și a calității locurilor de muncă

pentru a ajunge în altă zi, puterea corporativă și bogăția clasei miliardare au

înregistrat o creștere fără precedent.

Sărăcia și inegalitatea nu sunt inevitabile. Ele sunt rezultatul unor decizii deliberate

sau al inacțiunii care dezamăgește pe cei mai săraci și marginalizați din societățile

noastre și le încalcă drepturile fundamentale. Violența tăcută și susținută a sărăciei – excluziunea socială, discriminarea structurală și lipsa puterii – îngreunează evadarea

persoanelor prinse în sărăcia extremă și își neagă umanitatea.

Pandemia de COVID-19 a evidențiat această dinamică, expunând lacunele și eșecurile

sistemului de protecție socială, precum și inegalitățile structurale și diverse forme de

discriminare care adâncesc și perpetuează sărăcia. În plus, urgența climatică

constituie o nouă violență împotriva persoanelor care trăiesc în sărăcie, deoarece

aceste comunități sunt împovărate în mod nejustificat de apariția mai frecventă a

dezastrelor naturale și a degradarii mediului, ducând la distrugerea caselor, culturilor

și mijloacelor de trai.

Pe plan local, Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei

pentru perioada 2022—2027, construită pe o abordare integrată, coordonată și

intersectorială, fundamentată pe o metodologie mixtă, este adaptată noului context

socioeconomic, în care provocările clasice ale secolului XXI, derivate din modificările

structurale intervenite în funcționarea economiei sau în evoluția sociodemografică, la

care se adaugă necesitatea gestionării la nivel național a actualei crize declanșată de pandemia mondială de SARS-CoV2 și, mai cu seamă, a șomajului, sărăciei și

excluziunii sociale agravate provocate de aceasta. Aceste distorsiuni conduc la

creșterea populației expuse riscului de sărăcie, care în România rămâne una din

principalele cauze de generare și adâncire a excluziunii sociale și, în egală măsură, la

creșterea inegalităților existente, ceea ce reclamă un set consolidat de politici,

programe și intervenții orientate către persoanele sărace și vulnerabile și către zonele

sărace și marginalizate și în cadrul cărora componenta de prevenție să ocupe un loc

important.

Anul acesta se împlinesc 35 de ani de la Ziua Mondială pentru Depășirea Sărăciei

Extreme și 30 de ani de la Ziua Internațională pentru Eradicarea Sărăciei. Această Zi

onorează milioanele de oameni care suferă de sărăcie și curajul lor de zi cu zi și

recunoaște solidaritatea globală esențială și responsabilitatea comună pe care le

avem pentru a eradica sărăcia și a combate toate formele de discriminare.

Comments


bottom of page